Welkom op de website van “RijTech Components B.V.”

RijTech Components levert en installeert haar producten voor de gehele BeNeLux. Wij hebben gekozen om ons productenprogramma zo breed mogelijk te maken. Wij willen namelijk graag voor elke industrie aantrekkelijk zijn.

U hoeft niet verder te zoeken, want wij hebben het! Zo niet, dan zoeken wij dit voor u uit.

Wat is het voordeel voor u? uw leveranciersbestand kunt u beperken en overzichtelijk houden. U bespaart hiermee veel zoektijd.

Wat doen wij?

  • Het leveren van losse componenten/producten voor de algehele industrie.
  • Een servicedienst 24/7, tegen een laag concurrerend tarief voor o.a. het ter plekke lassen van transportbanden, aandrijfriemen, PU rond- en V-snaren en reparaties.
  • Bent u op zoek naar een machine of een compleet intern transportsysteem? Ook daar hebben wij al enige jaren ervaring in. Na volle tevredenheid van onze afnemers! Deze maken wij in samenwerking met onze fabriek per opdracht.

 

  • Het reinigen van industriële containers, bestratingen, terrassen en opritten (bedrijf of particulier) valt onder de groep terrasreiniging. Veel bedrijven willen graag hun entree gereinigd hebben. Het is het visitekaartje bij binnenkomst.

Vanuit de locatie Heerenveen worden de contacten met onze klanten gelegd. Voor meer informatie nodigen wij u uit om onze brochure en het productenprogramma te bekijken.